Komunikat o błędzie

User warning: The following module is missing from the file system: demo_profile. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1128 of /home/intrend/public_html/intrendgroup.pl/includes/bootstrap.inc).

Odzież robocza a przepisy BHP

W przypadku, gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, albo ze względu na wymagania techniczne, sanitarne lub bhp danego stanowiska pracy art. 2377 Kodeksu pracy (ustawa z 26 czerwca 1974 r., Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zm.)zobowiązuje pracodawcę do nieodpłatnego dostarczania pracownikom odzieży i obuwia roboczego. Dostarczana pracownikom odzież powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach.

Czy moi pracownicy mogą korzystać z własnej odzieży roboczej?
Pracodawca może ustalić stanowiska pracy, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej i obuwia. Wymagana jest do tego zgoda pracowników. Jednocześnie pracodawca jest zobowiązany do wypłacania tym pracownikom ekwiwalentu za użytkowanie własnej odzieży roboczej w wysokości uwzględniającej aktualne ceny tej odzieży.

Na jakich stanowiskach pracy korzystanie z własnej odzieży roboczej jest niedopuszczalne?
Użytkowanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia jest niedopuszczalne na stanowiskach pracy, które są związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń. Z własnej odzieży nie mogą korzystać również pracownicy wykonujący prace intensywnie brudzące lub prowadzące do skażenia odzieży i obuwia środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami biologicznie zakaźnymi.

Czy moim obowiązkiem jako pracodawcy jest dobór odpowiedniej odzieży roboczej?
Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odzież i obuwie robocze o odpowiednich właściwościach ochronnych i użytkowych. W celu jak najodpowiedniejszego doboru odzieży do stanowiska pracy należy się zapoznać z Polskimi Normami oraz skonsultować z producentem odzieży roboczej i bhp. Należy również pamiętać o tym, że odzież robocza powinna być dostosowana od cech fizycznych organizmu danego pracownika – jego wzrostu i wagi.

Czy odzież robocza i odzież BHP może być opatrzona logo firmy?
Przepisy nie zabraniają umieszczania logo lub logotypu na odzieży roboczej. Przy wyborze techniki nanoszenia logo na odzież – haft, nadruk, felx, itp. – należy pamiętać o uwzględnieniu warunków pracy, w jakich odzież będzie użytkowana. Profesjonalny producent odzieży roboczej oraz odzieży bhp z pewnością doradzi najlepszy, a zarazem najbezpieczniejszy sposób wykonania aplikacji.